شاخص HCA

شاخص HCA به قدرت استارت زنی در هوای گرم ، شاخص HCA گفته می شود . HCA با انجام آزمایش در دمای 32 درجه ی ...

امداد باتری کهن

امداد باتری کهن مجتمع صنعتی سپاهان باتری به عنوان بزرگ ترین تولید کننده باتری خودرو و باتری های صنعتی در بخش خصوصی کشور ، در ...